Leave a comment

محیط کشت

ميكروارگانيسم ها بسيار متنوع هستند و تقریبا همه آن ها براي بقاي انسان ضروری هستند. تهیه محیط کشت سانه مناسب برای کشت میکروارگانیسم ها یکی از پیش نیازهای مطالعه آنهاست. میکروارگانیسم های مختلف در محیط های مختلف رشد می کنند و نیازهای متنوعی برای رشد دارند. مانند مواد مغذی، pH، شرایط اسمزی و دما. به دلیل عدم تنوع کافی در ترکیب محیط کشتها، تقریباً ۹۹٪ از کل میکروارگانیسم ها هنوز غیرقابل کشت هستند، به عنوان مثال Trephonema pallidum ،Candidatus liberibacter ،Tropheryma whippelii ،Bartonella henselae. با توجه به محدودیت های فعلی رشد میکروبی در آزمایشگاه فرمولاسیون محیط کشت های جدیدتر باید به مرحله مورد نیاز زیست شناسی مدرن تبدیل شود.

عناصر میکرو و ماکرو مورد نیاز میکروارگانیسم ها

بسته به نیاز رشد غذایی میکروارگانیسم ها محیط کشت میکروبی می تواند از انواع مختلفی برخوردار باشد. میکروارگانیسم ها به حدود ۱۰ عنصر پر مصرف (C ، O ، H ، N ، S ، P ، K ، Ca ، Mg و Fe) احتیاج دارند. شش مؤلفه اول در سنتز کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک استفاده می شود و چهار باقی مانده نیز در سلول به عنوان کاتیون وجود دارند و نقش های مختلفی را ایفا می کنند. محیط کشت باید این عناصر را در خود داشته باشد. علاوه بر عناصر پر مصرف همه میکروارگانیسم ها به چندین میکرو عنصر (Mn ، Zn ، Co ، Mo ، Ni و مس) احتیاج دارند. اینها عموماً بخشی از آنزیم ها و کوفاکتورها هستند. میکروارگانیسم ها همچنین نیاز به فاکتورهای رشد دارند که ترکیبات آلی هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *