Leave a comment

محیط کشت پوتیتو دکستروز تاثیر مس آن روی میکروارگانیسم

اهمیت انتخاب محیط کشت مناسب جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم ها

کاربرد محیط کشت پوتیتو دکستروز در شناسایی و جداسازی قارچ ها بسیار زیاد است. شناسایی قارچ های کشت شده از زیرلایه های طبیعی (خاک، مواد گیاهی و غیره) بر اساس شناسایی ساختارهای تولید مثل جنسی و جنسی است. تشکیل رنگدانه های موجود روی و داخل اسپورها، اسپوروفورها و میسلیوم ها یا مواد ترشح شده در محیط نیز کمک مهمی در شناسایی است. انتخاب واسطه ای که برای جداسازی و شناسایی میکروفون ها استفاده می شود نه تنها روی گروه های قارچ های جدا شده بلکه بر سهولت شناسایی آنها تأثیر می گذارد.

مواد داخل محیط کشت پوتیتو دکستروز

با این حال اکثر قارچشناسان به طور مرتب از طیف وسیعی از محیط های کشت مانند محیط کشت پوتیتو دکستروز تاثیر مس (PDA) استفاده می کنند که مورد نام برده شده بهترین و شناخته شده ترین بوده و پرکاربرد می باشد. PDA حاوی ۵/۱ درصد آگار، ۲ درصد گلوکز است که از آن نیتروژن، فسفر، ویتامین ها و ریز مغذی ها از عصاره کاملاً فیلتر شده سیب زمینی های اصلاح شده حاصل می شود. نسبت بالای مواد مغذی کربن محی کشت پوتیتو دکستروز آگار PDA باعث رشد مناسب و مهمتر از آن اسپور سازی و رنگدانه برای طیف گسترده ای از گونه های قارچی می شود.

 محیط کشت پوتیتو دکستروز و تاثیر مس آن

مس یک عنصر ریز مغذی برای رشد قارچ ها است و به عنوان کوفاکتور برای طیف وسیعی از اکسیدازها و اکسیژنازها از جمله لاکها و سایر اکسیدازهای “مس-آبی” که در رنگدانه ها و کاتابولیسم ترکیبات معطر مانند لیگنین نقش دارند بازی می کند. اگرچه توجه بیشتری به مکانیسم های مقاومت مس در قارچ ها در رابطه با استفاده از مس به عنوان یک قارچ کش کشاورزی یا در پاسخ به آلودگی فلزات سنگین شده است، اثرات کمبود مس در رشد و توسعه قارچ نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال تشکیل رنگدانه کنیدی های Aspergillus niger تحت تأثیر سطح مس در محیط، با رنگدانه معیوب (گوزن، زرد یا قارچ قهوه ای) در غلظت های پایین مس (۵-۵۰ ngmL 1) است در حالی که رنگدانه طبیعی (سیاه) لازم است. هم چنین در مثالی دیگر تشکیل ملانین توسط Gaeumannomyces graminis با افزودن مقادیر کم (۱۰ میلی متر = ۶۷۰ ngmL 1) مس افزایش می یابد.

پودرهای تجاری محیط کشت PDA

اگرچه محیط کشت پوتیتو دکستروز روی میکروارگانیسم براث (PDB) و PDA در تحقیقات میکروبیولوژیکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند تهیه آنها از مواد اولیه بسیار خسته کننده است. در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاه ها از پودرهای تجاری پودری استفاده می کنند که حاوی عصاره سیب زمینی لیوفیلیزه مخلوط شده با گلوکز و (فقط برای PDA) آگار است.

Leave a comment

محیط کشت پوتیتو دکستروز براث بهبود عملکرد سم بیولوژیک

استفاده از پوتیتو دکستروز براث به عنوان ماده کمکی در سم های بیولوژیک

هنگامی که محیط کشت پوتیتو دکستروز براث و ژلاتین به عنوان مواد کمکی استفاده می شوند آنها بیش از یک عملکرد دارند. اول آنها به عنوان پخش کننده عمل می کنند. آب رایج ترین حامل اسپری تولید محصولات کشاورزی است. با افزودن ماده خیس کننده تنش سطح درون یک قطره اسپری را کاهش می دهد و اجازه می دهد قطره در یک لایه نازک روی سطح محصول صاف بماند در نتیجه این لایه نازک به سرعت تبخیر می شود. آب با سرعت بیشتری در تمام سطوح غلظت محیط کشت پوتیتو دکستروز براث، ژلاتین یا ترکیبات آنها نسبت به آب دیونیزه شده تبخیر می شود. به خصوص در ۲ ساعت اول. این نشان می دهد که هم ژلاتین و هم PDB با کاهش تنش سطح به عنوان عامل خیس کننده یا پخش کننده عمل می کنند.

محیط کشت PDB به عنوان رقیق کننده

دوم PDB و ژلاتین به عنوان رقیق کننده عمل می کنند. رطوبت گیرها دارای خصوصیات احتباس آب هستند. آنها میزان تعادل آب را افزایش می دهند و بنابراین زمان خشک شدن یک رسوب آبی پاششی را نشان می دهند و ممکن است رطوبت را از جو بیرون بکشند تا سطح رطوبت بالاتری را روی یا در نزدیکی رسوب پاشش حفظ کنند. آب دیونیزه شده پس از ۱۵۰ دقیقه به طور کامل تبخیر خواهد شد در حالی که افزودن محیط کشت پوتیتو دکستروز براث بهبود عملکرد، ژلاتین و ترکیبات آنها به حفظ آب کمک می کند و میزان آب آن از ۱۰٪ به ۴۰٪ در ۱۸۰ دقیقه افزایش خواهد داد. PDB آب بیشتری نسبت به ژلاتین جذب می کند. پس از ۶۰ دقیقه در ۱۰۰ R RH مقدار آب جذب شده توسط ترکیب PDB خشک یا ژلاتین – PDB با هم رابطه خطی با غلظت PDB در همه غلظت ژلاتین نشان می دهند (R2> 957/0)، اما رابطه بین جذب آب و غلظت ژلاتین است. ضعیف (R2 = 0.003). از این رو در تمام ترکیبات ژلاتین-PDB، جذب آب به طور عمده توسط غلظت PDB تعیین می شود.

کاهش دوره شبنم جوانه زنی کنیدی های عامل بیوکنترل
محیط کشت پوتیتو دکستروز براث سم بیولوژیک به عنوان یک رقیق کننده ممکن است دوره شبنم مورد نیاز برای جوانه زنی فوما را کاهش دهد. به دلیل جذب رطوبت PDB جوانه زنی فوما بعد از ۴۸ ساعت حتی در دمای ۵/۹۲ درصد به ۴۰ درصد (gp0225) می رسد. به عبارت دیگر در نتیجه جذب رطوبت، دوره شبنم به احتمال زیاد طولانی می شود. این مطابق با نتیجه گیری دایگل و کوت (۱۹۹۱) است که نیاز به دوره یخبندان برای یک فعالیت میوکربایی خاص می تواند با فرمول بندی مناسب بطور گسترده ای کاهش یابد.

محیط کشت PDB و افزایش جذب مواد

محیط کشت پوتیتو دکستروز براث به عنوان یک رقیق کننده آب را از محیط با RH زیاد جذب کرده و خود را به صورت مایع نگه می داشت و همین امر باعث می شود مواد مغذی در دسترس برای مخروط های جوانه زده و رشد لوله های جوانه زا باشد. سوم PDB و ژلاتین به عنوان مواد مغذی عمل می کنند. گونه های فوم معمولاً به عنوان قارچ ساپروفیتیک زندگی می کنند. بیشتر ساپروفیت ها در فرآیند جوانه زنی به مواد مغذی اضافی نیاز دارند از جمله نمک های معدنی، منابع کربن، اسیدهای آمینه خاص و ویتامین ها. هیچ کنیدی در آزمایش جوانه زنی در آب دیونیزه شده جوانه نزد حتی پس از ۴۸ ساعت. کنیدی ها پس از ۱۱ ساعت در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد شروع به جوانه زنی کرده و جوانه زنی پس از ۱۶ ساعت با حضور محیط کشت پوتیتو دکستروز براث بهبود به ۶۰٪ رسید. اگرچه میزان جوانه زنی در ژلاتین پس از ۲۴ ساعت نسبتاً پایین (زیر ۱۰٪) بود اما هنوز هم نشان می دهد که کنیدی ها ممکن است از ژلاتین به عنوان یک منبع مغذی استفاده کنند. طبق یک آزمایش جوانه زني پنج جدايه Phoma (از جمله P. exigua) پس از افزودن ژلاتين به ۱٫۵٪ آگار آب با غلظت ۵٪ تقريباً به ۱۰۰٪ رسيد. این به طور قابل توجهی بالاتر از سرعت جوانه زنی P. exigua است و احتمالاً به دلیل اختلاف بین جدا شده های فوما جداگانه ایجاد می شود.

افزایش چسبندگی سموم بیولوژیک با PDB

محیط کشت پوتیتو دکستروز براث و ژلاتین هم چنین به عنوان چسبیدن عمل می کردند. این امر به ویژه در مورد ژلاتین صادق است که فیلمی را در اطراف کنیدی ها تشکیل داد و به همین ترتیب کنیدی را روی هدف می چسباند (داده ها نشان داده نشده است). ژلاتین همچنین ممکن است باعث افزایش ماندگاری کنیدی ها شود. پس از یک دوره خشک ۴ هفته میزان جوانه زنی بدون ژلاتین نزدیک به صفر کاهش یافت در حالی که میزان جوانه زنی در حضور ژلاتین بیشتر بود و در غلظت های بالاتر ژلاتین به طور قابل توجهی افزایش یافت.
محیط کشت پوتیتو دکستروز براث بیولوژیک نه تنها مواد مغذی را برای کنیدی ها فراهم می کند بلكه به عنوان مرطوب گر، عامل چسبیدن و رقیق گر نیز عمل می كند. ژلاتین گرچه تا حدی به عنوان یک منبع مغذی در طول جوانه زنی عمل می کند اما به طور عمده به عنوان یک برچسب نقش دارد. برخلاف PDB ژلاتین رطوبت محیط را جذب نمی کند. با این حال در ترکیبات ژلاتین-PDB، ژلاتین آب را توسط PDB جذب کرده و تبخیر را مهار می کند. در غلظت های مناسب ژلاتین باعث افزایش جوانه زنی کنیدی ها و افزایش ضایعه روی برگهای جوان خواهد بود.