شورت

شورت زنانه انواع مختلفی دارد. هر شخصی شورت خود را بسته به دلیلی انتخاب می کند. می تواند یک مدل…