قارچ صدفی طلایی (زرد) کشت خالص

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه