Leave a comment

تکثیر میکروارگانیسم شما توسط نیکورایی

نیکورایی امکان تکثیر میکروارگانیسم های قارچی شما را فراهم کرده است بنابراین کسانی که به علت کمبود و یا نبود امکانات و یا مشکلات دیگر قادر به تکثیر میکروارگانیسم خود نیستند می توانند با پرداخت هزینه مناسبی کار تکثیر را به ما بسپارند.

لطفا برای ارتباط با ما از طریق پیام کوتاه، واتساپ و یا دایرکت اینستاگرام سفارش خود را ثبت کنید.