Leave a comment

پوسیدگی رزلینیایی ریشه درختان گلابی

انتشار و پراکندگی بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه درختان در ایران زیاد است اما با این حال خسارت قابل توجهی ندارد چراکه ممکن است از هر باغ تنها یک یا دو درخت مبتلا به این بیماری گزارش شود. استان هایی که این بیماری در آن ها گزارش شده عبارتند از اصفهان، کرج، قزوین و تهران. عامل بیماری پوسیدگی رزلینیایی گلابی Rosellinia nectarix نام دارد. شکل جنسی آن Dematophora nectarix است. این قارچ تولید پریتس و ساینما می کند که در طبیعت به ندرت می توانید آن ها را پیدا کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *